ความรู้ ในห้วยขวาง

หมวดหมู่

ใน

จาก

แหล่งเรียนรู้กิจกรรมอาสาสมัครเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง

แหล่งเรียนรู้กิจกรรมอาสาสมัครเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง

ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอาสาเมื่อปี 62 เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ได้อ่านกัน กิจกรรมอาสาสมัครเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังจะมีช่วงเช้าและช่วงบ่าย รายละเอียดที่อยู่และวิธีการสมัครเข้าร่วม