อื่นๆ ในลาดพร้าว

หมวดหมู่

ใน

จาก

สุข หรือ ทุกข์ ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง

สุข หรือ ทุกข์ ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง

สุข หรือ ทุกข์    ถ้าให้ถามหลายๆคนบนโลกใบนี้ว่าระหว่างสุข กับ ทุกข์ คุณจะเลือกอันไหนมากว่ากันคำตอบก็คือมันแน่นอนอยู่แล้วว่ายังไงทุกคนก็ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันก็ต้องเลือก ความสุขสิฉันจะไปเลือกเอ
631