ท่องเที่ยว ในลุมพินี

หมวดหมู่

ใน

จาก

 นำชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 นำชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นำชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรียบเรียงโดย นายสัณหวัช รามพูล (ขนุน) : นามปากกา - มะโรงผยอง ต.อ. ๗๙ เตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ ๗๙ สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
134