ท่องเที่ยว ในลุมพินี

หมวดหมู่

ใน

จาก

4 ปราสาทสำคัญในประเทศญี่ปุ่น

4 ปราสาทสำคัญในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีปราสาทหลายแห่งที่สร้างขึ้นโดยโชกุน, ขุนนาง ผู้ปกครองเมือง และผู้ปกครองประเทศ ในหลายยุค ตามเมืองสำคัญของประเทศ การก่อสร้างปราสาทโดยส่วนใหญ่มักจะสร้างบนเนินสูง, มีกำแพงแน่น