อื่นๆ ในทองหล่อ

หมวดหมู่

ใน

จาก

สวนครูองุ่น มาลิก

สวนครูองุ่น มาลิก

สวนครูองุ่น มาลิก ที่ดินของสวนครูองุ่น มาลิก เป็นพื้นที่บริการสาธารณะสำหรับเด็กโดยมีพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่สร้างสรรค์  สนามเด็กเล่น ร้านแบ่งปัน บ้านครูองุ่นในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ละครหุ่นมือ อาหารและเคร
254