ความรู้ ในวังหิน

หมวดหมู่

ใน

จาก

10 เหตุผลที่คุณไม่เก่งภาษาอังกฤษ

10 เหตุผลที่คุณไม่เก่งภาษาอังกฤษ

10 เหตุผลที่คุณไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่รู้ศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณเรียนในโรงเรียนจะไม่พอสำหรับผู้ใหญ่ เนื่องจากสถานการณ์ซับซ้อนขึ้น คำศัพท์ที่อยู่โรงเรียนไม่สามารถใช้ได้เพียงพอในกิจววัตรประจำวันขอ