ความรู้ ในวังหิน

หมวดหมู่

ใน

จาก

ฝึกฟังภาษาอังกฤษด้วยหนัง "Happy Ending"

ฝึกฟังภาษาอังกฤษด้วยหนัง "Happy Ending"

เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษต้องเริ่มจากการฟังก่อนอย่างอื่น ทุกคนคงเคยได้ยิน "ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน" แต่อาจจะไม่รู้ว่ามันคือขั้นตอนที่เราเรียนภาษากัน ลองนึกถึงตอนที่เราเรียนภาษาแรกในชีวิต ตอนเราเป็นเด็กเราไ