อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ขอบอ่าง คาเฟ่ แอนด์ เบด ชมวิวเขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี บรรยากาศหลักล้าน

ขอบอ่าง คาเฟ่ แอนด์ เบด ชมวิวเขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี บรรยากาศหลักล้าน

"กาญจนบุรี" จังหวัดนี้เรียกได้ว่าเป็นเมืองใหญ่ น่าเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทย ใช้เวลาขับรถจากกรุงเทพมหานครเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น วันนี้ จะชวนไปเที่ยวคาเฟ่ ชมวิวเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ กันที
179