ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

5 ข้อปฏิบัติ รับมือน้ำท่วม

5 ข้อปฏิบัติ รับมือน้ำท่วม

สถานการณ์ฝน ฟ้า อากาศ ในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝน หรือแม้กระทั่งมีพายุ ก็อาจก่อให้เกิดอุทกภัยได้ทุกเมื่อ เป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้ และไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น มันอาจเกิดขึ้นกระทันหันจนเราไม่ทันตั้