ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

โรคระบาดทางความคิด

โรคระบาดทางความคิด

ในวันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่ข่าวสาร การโฆษณา และอะไรอีกหลาย ๆ อย่าง มันเกิดขึ้นทำได้อย่างง่ายดาย ซึ่งที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงและทำได้               ความแตกแยก ค