โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิกฤติโควิด คิดอยู่กับบ้าน สร้างงานด้วยหลักศาสตร์พระราชา

วิกฤติโควิด คิดอยู่กับบ้าน สร้างงานด้วยหลักศาสตร์พระราชา

" วิกฤติโควิด คิดอยู่กับบ้าน สร้างงานด้วยหลักศาสตร์พระราชา "  ในภาวะวิกฤติของการระบาดของ Covid19 ต้องทำให้หลายพื้นที่ต้อง Lock Down ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ตามปกติและมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จ