ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

Work From Anywhere | เทรนด์ใหม่ในยุค DG

Work From Anywhere | เทรนด์ใหม่ในยุค DG

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ก่อนเข้าเรื่องเล่าที่เราจะคุยกันวันนี้ ผม ขออนุญาตเสริฟ์น้ำ เอ้ยกาแฟเย็น ๆ ก่อนนะครับ งั้นระหว่างที่เสริ์ฟเราก็มาเกริ่นว่า เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องของการทำงานในยุคดิจิทั