สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

เปิดประสบการณ์การกู้คืนต้นทุนสุขภาพ สำหรับคนในวัย 50+

เปิดประสบการณ์การกู้คืนต้นทุนสุขภาพ สำหรับคนในวัย 50+

เมื่ออายุเริ่มเข้าสู่วัย 50+ เราจะได้รับสัญญาณแจ้งเตือนถึงความเสื่อมของร่างกายอยู่เป็นระยะ หากปล่อยปละละเลยหรือมองข้ามสัญญาณเตือนภัยเหล่านี้ ความเสี่ยงต่อสุขภาพจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจเกินเยียวยาหรือ