ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

5 สิ่งที่ นักศึกษา มทร. ธัญบุรีต้องรู้!!!

5 สิ่งที่ นักศึกษา มทร. ธัญบุรีต้องรู้!!!

5สิ่งที่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี รู้แล้วชีวิตจะง่ายขึ้นมาก แบบกอไก่ล้านตัว!!! 1. Microsoft office 360 ฟรี  นักศึกษามทร.ธัญบุรีสามารถใช้งานMicrosoft office 360 ฟรี และยังได้พื้นที่เก็บข้อมูลใน OneDrive อ