ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

[เที่ยวบึงสีไฟ] พิจิตรเมืองชาละวัน จากเมืองทางผ่านสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

[เที่ยวบึงสีไฟ] พิจิตรเมืองชาละวัน จากเมืองทางผ่านสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด หลวงพ่อเพชรรวมใจ บึงสีไฟลือเลื่อง ยอดพระเครื่องหลวงพ่อเงิน ไม่ได้กลับมาเที่ยวนานมากสำหรับจังหวัดพิจิต จังหวัดที่ผู้เขียนเคยเรียนเมื่อตอนมัธยม
4.1k