ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยววัดไหว้หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมใจของชาวพิจิตร

เที่ยววัดไหว้หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมใจของชาวพิจิตร

"ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน" จังหวัดพิจิตร วันหยุดว่าง ๆ หากใคร
112