ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เยือนบ้านลุงโฮที่พิจิตร

เยือนบ้านลุงโฮที่พิจิตร

"ประเทศเรายังยากจนอยู่ เพราะฉะนั้นเราใส่เสื้อผ้าขาดถือว่าเป็นบุญของประชาชนของประเทศ" ถ้อยคำของโฮจิมินห์ หรือลุงโฮ อดีตประธานาธิบดีเวียดนาม ผู้เป็นที่รักและเคารพของชาวเวียดนามทั้งปวง  โฮจิมินห์ หรือที่