ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

หัวข้อข่าว สำคัญไฉน

หัวข้อข่าว สำคัญไฉน

จากประสบการณ์ส่วนตัวตั้งแต่สมัยยังมี Student weekly และ nation junoir จากชื่อก็คงจะบอกอยู่ในตัวว่า เป็นหนังสือพิมพ์/วารสารสำหรับนักเรียน แต่มันมีอะไรมากกว่านั้นได้แก่ ข่าวภาษาอังกฤษ (1) เป็นภาษาอังกฤษ