สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

รักษาหลอดเลือดสมองด้วย ยา กำลังใจ และกายภาพ

รักษาหลอดเลือดสมองด้วย ยา กำลังใจ และกายภาพ

เพื่อนผมชื่อ โรคหลอดเลือดสมอง 3 ปีกว่าที่ผมมีเพื่อนสนิทชื่อ "โรคหลอดเลือดในสมองตีบ" ซึ่งส่งผลเป็นให้ผมใช้ชีวิตเสมือนคนพิการ แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาส คือ อย่างน้อยโรคหลอดเลือดสมองก็ยังเมตตาให้ผมยังคงเหลือ