สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ป้องกัน "ข้อเข่าเสื่อม" ง่ายๆด้วยการ "ออกกำลังกาย"

ป้องกัน "ข้อเข่าเสื่อม" ง่ายๆด้วยการ "ออกกำลังกาย"

ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นอีกหนึ่งโรคที่สามารถพบได้มากในผู้สูงอายุ โดยข้อเข่าจะทำหน้าที่รับแรงกระแทกขณะเคลื่อนไหวร่างกาย โดยข้อเข่าจะรับแรงกระแทกทั้งหมด
118