โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

การรับมือการแพร่ระบาด covid-19ด้วยวิธีง่ายๆ 

การรับมือการแพร่ระบาด covid-19ด้วยวิธีง่ายๆ 

จากสถานการณ์โควิดทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับความเบื่อหน่าย ความเงียบเหงา หรือแม้แต่ความเดียวดาย ด้วยเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม   เราไม่อาจอยู่โดยปราศจากการปฎิสัมพันธ์ต่อคนอื่นๆได้ ทำให้ชีวิตประจำวันของ