สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ภาวะสิ้นยินดีที่แย่กว่าซึมเศร้า

ภาวะสิ้นยินดีที่แย่กว่าซึมเศร้า

ภาวะสิ้นยินดี เกิดจากความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดซึมเศร้า และยังสามารถพบได้ในโรคจิตเภทอื่นๆ ทำให้เกิดความรู้สึกเฉยชา ไม่สุข และไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวใดๆก็ตาม แม้แต่ความตายก็ไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใด ห