บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

"น้ำชา" เมนูใหม่ของ All Cafe ณ 7-11 ใกล้บ้านคุณ

"น้ำชา" เมนูใหม่ของ All Cafe ณ 7-11 ใกล้บ้านคุณ

ท่านผู้อ่าน เชื่อกันไหมครับ มีคนเคยกล่าวว่า ประเทศไทยนั้นมีแค่ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูร้อนมาก และฤดูร้อนโคตร ๆ ผมว่าจริงเลยครับ เพราะในช่วงนี้อากาศร้อนมาก ยิ่งตอนเที่ยงหรือบ่ายโมงนั้น อากาศอย่างโคตรร้อน
1.0k