ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ 1 ความคิดถึง สร้างปรากฏการณ์การตลาด "ปากต่อปาก"

ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ 1 ความคิดถึง สร้างปรากฏการณ์การตลาด "ปากต่อปาก"

นาทีนี้ ไม่พูดถึงปรากฏการณ์ "Lalisa" ฟีเวอร์ ไม่ได้เลยจริงๆ ผู้เขียนเอง ก็ติ่งคนนึงเลยแหละ ดู MV วนๆ ไปกว่า 10 รอบแล้ว... ดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ ในความไม่เบื่อ ได้ความรู้ด้วย... ใครๆ ก็พูดถึงกระแสความเป