ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

สินเชื่อ แก้หนี้เพิ่มทุน รายละ20,000  ปลอดเงินต้น 6 เดือน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อ แก้หนี้เพิ่มทุน รายละ20,000 ปลอดเงินต้น 6 เดือน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อ แก้หนี้เพิ่มทุน รายละ 20,000 บาท ปลอดเงินต้น 6 เดือน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  เนื่องด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี ทำให้ทุกคนไม่มีทุนหมุนเวียน รัฐบาลจึงได้ร่วมมือธนาคารออมสิน เพื่อที่จ