ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

การทำ”ต้นหัวศพ“ สิ่งสุดท้ายคนอยู่ร้อยมอบให้ผู้ตาย

การทำ”ต้นหัวศพ“ สิ่งสุดท้ายคนอยู่ร้อยมอบให้ผู้ตาย

เมื่อถึงคราหมดลมหายใจ สิ่งที่คนอยู่มอบให้ในคราสุดท้าย  เส้นด้ายสีขาวร้อยผูกสิ่งของแขวนไว้บนหัวศพ ภูมิปัญญาชาวบ้านต่างครรลอง มีสิ่งต้องจำกัดจัดให้ดี  เชื่อต้นไม้นี้ต้นสุดท้ายนำทางไปสู่สวรรค์   ความเชื