อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ข้าวไหม้..รองเท้าอยู่ไหน

ข้าวไหม้..รองเท้าอยู่ไหน

รองเท้าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต รองเท้าต้องมีคู่เหมือนกับคนเราเองก็ต้องมีคู่ ชีวิตถึงจะสมบูรณ์แบบ เพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์และชดใช้กรรมทำบุญต่อชีวิต ในหนังสือว่าอย่างนั้น แต่เราก็เห็นหลายๆชีวิต