ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

งานบุญกฐินวัดชัยประสิทธิ์บ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม

งานบุญกฐินวัดชัยประสิทธิ์บ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม

- ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่วัดชัยประสิทธิ์บ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดงานบุญกฐิน มีชาวบ้านในหมู่บ้านและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมทำบุญจำนวนมาก ซึ่งมีขบวนแห่ในช่วงเวลา 09.