ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

การเดินทางของขันโตก

การเดินทางของขันโตก

"สวัสดีครับผมชื่อ ขันโตก"  ขันโตกหรือ เจ้าเสือคือสุนัขพันธุ์บางแก้วผสมสุนัขพันธุ์ทาง เป็นลูกสุนัขของพี่ชายของผู้เขียนเอง   ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562ได้กำเนิดลูกสุนัขบางแก้วพันธุ์ผสม ทั้งหมด 6 ตัวด