ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

กลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องกรองและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับ รพ.ทั่วประเทศ

กลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องกรองและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับ รพ.ทั่วประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา "กลุ่มช่วยกัน" นำทีมโดย คุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่งเป็นพันธมิ
179