ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

19 พฤศจิกายน 2564 ลอยกระทงปีนี้ที่ หอโหวตร้อยเอ็ดเด้อ

19 พฤศจิกายน 2564 ลอยกระทงปีนี้ที่ หอโหวตร้อยเอ็ดเด้อ

19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ เทศกาลวันลอยกระทง ลอยกระทงปีนี้ก็ยังคงเป็นอีกปีที่หลายๆ พื้นที่ยังต้องงดจัดงานแสงสีเสียง หากแต่ผ่อนคลายบรรยากาศอนุญาตให้มาล