ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ดินแดนสวรรค์ท้องถิ่นของคนอีสาน

ดินแดนสวรรค์ท้องถิ่นของคนอีสาน

ทุกคนเคยเชื่อไหมว่า “วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นไม่ค่อยเหมือนกัน ถ้าเราได้ไปสัมผัสกับท้องถิ่นของภาคใดภาคหนึ่ง ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเหนือ กลาง ใต้ อีสาน เราจะได้กลิ่นอาย เสน่ห์วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น”