ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวลงทะเบียนปลูกกัญชา ผ่านแอปปลูกกัญ แบบละเอียดทุกขั้นตอน

รีวิวลงทะเบียนปลูกกัญชา ผ่านแอปปลูกกัญ แบบละเอียดทุกขั้นตอน

หลังจากการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2565 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 มีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง จะไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 แล้
169