ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

Www.sso.go.th ประกันสังคม ม.40 เช็คสิทธิ์

Www.sso.go.th ประกันสังคม ม.40 เช็คสิทธิ์

Www.sso.go.th ประกันสังคม ม.40 เช็คสิทธิ์ ประกันสังคม ม.40 คือบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพหรือแรงงานอิสระไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือประกันตนมาตรา 39 โดยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด 5 กรณี ได้แก่ ประสบ
1.1k