ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวการลงแขกเกี่ยวข้าวอีกครั้ง

รีวิวการลงแขกเกี่ยวข้าวอีกครั้ง

เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะเป็นช่วงเวลาเกี่ยวข้าวของชาวเกษตรกร ดังนั้นผู้คนในชุมชนจะช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวกัน บทความนี้จะมารีวิวการลงแขกเกี่ยวข้าวอีกครั้งในรอบหลายปี ว่ามันจะมีบรรยา