อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

"DC White House DOI CHANG"  คาเฟ่น้องใหม่ดอยช้าง

"DC White House DOI CHANG"  คาเฟ่น้องใหม่ดอยช้าง

"DC White House DOI CHANG"  คาเฟ่น้องใหม่ดอยช้าง  แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าใครมาเที่ยวเชียงราย จะต้องมีสถานที่นี้อยู่ในใจอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง นั่นก็คือ "ดอยช้าง" ดอยช้างตั้งอยู่ที่ตำบลวาวี อำเภอแม่สร