ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

MAE MOH SMART CITY | แม่เมาะเมืองน่าอยู่

MAE MOH SMART CITY | แม่เมาะเมืองน่าอยู่

หากพูดถึงการทำเหมืองแร่ หลายคนคงเห็นภาพการขุดแร่ทำลายระบบนิเวศมากมาย แต่แท้จริงแล้วปัจจุบันการทำเหมืองแร่สร้างคุณประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินมหาศาล การจ้างงาน การสร้างระบบสาธารณูปโภค การฟื้นฟู