ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

พินิจพิเคราะห์  "ภาพกระซิบรักเมืองน่าน"

พินิจพิเคราะห์ "ภาพกระซิบรักเมืองน่าน"

โดยรูปภาพนี้ถูกวาดเมื่อประมาณ 153 ปีมาแล้ว ประดับอยู่ในตัววัดภูมิทร์ ในจังหวัดน่าน โดยจิตรกรรมภายในอุโบสถจตุรมุข  ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะของล้านนา ที่อธิบายถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน โดยรูปภาพที่เด่นและโ