ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

Bug Man แมลงผู้พิทักษ์สวน 

Bug Man แมลงผู้พิทักษ์สวน 

แมลงมีมากมายหลายสายพันธุ์ หลายชนิด หลายสปีชี่ส์ เป็นล้านๆนับแทบจะไม่ไหว แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นแมลงดี ที่เราควรจะรู้จัก ยิ่งคนรักสวนด้วยแล้วพลาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสวนผัก ไม้ประดับ พืชไร่ ต้องมี