ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ทำมัง กลิ่นแมงดานา

ทำมัง กลิ่นแมงดานา

ทำมัง เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกกันในเขตภาคใต้ของประเทศไทย ต้น ทำมัง จะมีความสูง ประมาณ 3-8 เมตร เป็นไม้ประเภทยืนต้นปลูกต้นเดียวก็เพียงพอสำหรับครอบครัว หรือเผื่อเพื่อนบ้านก็ยังได้ ลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยว