ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

บ่อโยก ที่กลายเป็นบ่อโศก

บ่อโยก ที่กลายเป็นบ่อโศก

บ่อโยก ที่กลายเป็นบ่อโศก ไม่ได้หมายถึงคำกลอนโต้ตอบของการละเล่นพื้นบ้าน “งูกินหาง” ที่มีท่อนหนึ่งว่า... "แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน?" / "กินน้ำบ่อโสกโยกไปโยกมา" แต่หมายถึงระบบประปาโบราณของไทยต่างหาก ระบบน้ำ
520