ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตำนานและความเชื่อเรื่องสุริยุปราคาในปรัมปราแห่งอารยธรรมโบราณ

ตำนานและความเชื่อเรื่องสุริยุปราคาในปรัมปราแห่งอารยธรรมโบราณ

ข่าวลือหนาหูว่าด้วย 'วันสิ้นโลก' ซึ่งจะตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน ที่กำลังจะมาถึงนี้ คงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีทั้งกลุ่มที่เชื่อและกลุ่มที่เพิกเฉย เพราะหากพูดกันตามความจริง การประโคมข่าวเรื่องวันสิ้นโ
583