ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

10 สุดยอด Soft Power จากประเทศทั่วทุกมุมโลก | World Wide Wonder EP.2

10 สุดยอด Soft Power จากประเทศทั่วทุกมุมโลก | World Wide Wonder EP.2

ในศตวรรษที่ 21 นี้ โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) อย่างเต็มตัว นับตั้งแต่ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดการล่มสลายของจักรวรรดิและเจ้ามหาอำนาจเดิม สู
4.0k