สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

การดูแลอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้าน ช่วงโควิด-19 อย่างสุขอนามัย

การดูแลอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้าน ช่วงโควิด-19 อย่างสุขอนามัย

การดูแลอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านในช่วงโควิด-19 ยุคนี้เป็นยุคของการให้ความร่วมมือรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยการหยุดอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที