ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ของที่ไม่ขาย วันพระใหญ่บ้านเรา กุสโลบายเพื่อความปลอดภัยในอดีต

ของที่ไม่ขาย วันพระใหญ่บ้านเรา กุสโลบายเพื่อความปลอดภัยในอดีต

แต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ตามชนบทจะมีความเชื่อหลายๆ อย่างด้วยกัน สำหรับร้านค้าในหมู่บ้านต่างๆ มักจะไม่ขายเครื่องดื่มมึนเมาให้กับลูกค้าในวันพระหรือเฉพาะวันพระใหญ่เพราะถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวพ
363