ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิเคราะห์อโยธยาตอนต้น ในเอกสารต่างชาติ

วิเคราะห์อโยธยาตอนต้น ในเอกสารต่างชาติ

กรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร นามนี้คือ นามแรกสร้างพระนครของกรุงศรีอยุธยา ดังที่กระผมได้เคยเขียนบทความนำเสนอลงบน TrueID in Trend ไปแล้วครับ เราต่างทราบกันดีว่า กรุงศรีอยุธยา มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ของชาติ