ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัดดังเขตบางกรวย กรุงเทพมหานคร

กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัดดังเขตบางกรวย กรุงเทพมหานคร

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” สุขใจอิ่มบุญกุศลวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามเหตุผลเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ