อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

เปิดประสบการณ์ เข้าป่าตามหา "เห็ดยูคาลิปตัส"

เปิดประสบการณ์ เข้าป่าตามหา "เห็ดยูคาลิปตัส"

ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้ว พืชผักต่าง ๆ ต่างพากันงอกเงยออกมาเป็นจำนวนมาก ไม่เว้นแม้แต่เห็ด ซึ่งในช่วงนี้ เห็ดต่าง ๆ จะงอกออกมาเป็นจำนวนมาก มีทั้งเห็ดที่สามารถรับประทานได้ และเห็ดที่ไม่สามารถรับประทานได้ เว