สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

มังคุด  ผลไม้มหัศจรรย์

มังคุด ผลไม้มหัศจรรย์

ความเป็นราชินีผลไม้ มังคุด เป็นผลไม้ที่เป็นตัวเลือกของผู้คนในปัจจุบัน สรรพคุณครอบจักวาล  ตั้งแต่ ราก ต้น ผล ใบ มังคุด ถือว่า ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน   ต้นกำเนิดของมังคุดนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย
105