ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

ค้อนตอกตะปูอเนกประสงค์ ทำขึ้นเองลดอุบัติเหตุ

ค้อนตอกตะปูอเนกประสงค์ ทำขึ้นเองลดอุบัติเหตุ

Mali
| 1 min read
สวัสดีเพื่อน ๆ ชาวนักเขียนและนักอ่านทุก ๆ คนนะครับ Mali เชื่อว่าทุกคนเคยทำงานก่อสร้าง ในการทำก่อสร้างต้องมีค้อนตอกตะปูอย่างแน่นอน ซึ่งในการใช้ค้อนส่วนมากจะใช้ในการตอกตะปูในขณะที่ตีอาจได้รับอุบัติเหตุไ