อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ต้มน้องวัว แสนอร่อยสูตรภูไท

ต้มน้องวัว แสนอร่อยสูตรภูไท

อาหารเมนูแปลกพิสดารมีมากในกลุ่มคนที่อยู่ทางภาคอีสาน ซึ่งคนภาคกลางหรือภาคใต้เมื่อได้เห็นแล้วถึงกับ อุทานว่า อี๋ กินไปได้ยังไง จริงๆแล้ว มันอร่อยและหากินยากมาก   น้องวัว คืออาหารที่อร่อยสุดและหาทานยากสุ
130