อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

เรื่องสั้น เปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นแรงบันดาลใจ

เรื่องสั้น เปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นแรงบันดาลใจ

เรื่องของเด็กชายคนหนึ่งในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน ได้เติบโตมาโดยไม่มีพ่อและแม่เหมือนเด็กทั่วไป มีเพียงย่าที่คอยเลี้ยง คอยสั่งสอน นั่นจึงเป็นเหตุในเด็กผู้นี้มีปมด้อยฝังใจ ทั้งด้านความอบอุ่น ความสุข และ
250