อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

เล่นซ่อนแอบ

เล่นซ่อนแอบ

ferry
| 2 min read
Larisa-K จาก pixabay  ใกล้พลบค่ำ เขตชนบท ที่ อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ ของเย็นวันหนึ่ง ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพ ทอผ้าไหม ขายผ้าไหม และขาย ผ้าทอมือสำเร็จรูป แบบต่าง ๆ ตามแบบ วิถีชีวิต ของ ล้านนา โต้ง