ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

7 ปี บนเส้นทางเกษตรอินทรีย์ มั่นคง ยั่งยืน สู่ความพอเพียง

7 ปี บนเส้นทางเกษตรอินทรีย์ มั่นคง ยั่งยืน สู่ความพอเพียง

EP1 ปีที่1 เหตุการณ์เริ่มต้น เมื่อ วันที่ 15 ก.พ. 2014  เนื่องจากพื้นเพเป็นลูกชาวนา เห็นความลำบากของพ่อ แม่ เราในฐานะที่เป็นลูกที่พ่อแม่ส่งเสียให้เรียน สูง ๆ เพื่อที่จะไม่ได้ลำบาก อยากให้ลูกรับราชการ