ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิว ตลาดช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ช่วง Covid-19

รีวิว ตลาดช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ช่วง Covid-19

ตลาดช่องจอมตั้งอยู่ที่อำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ ใกล้ด่านช่องจอม - โอเสม็ด เป็นตลาดการค้าของผู้คนในบริเวณนี้ มีความคล้ายตลาดอรัญประเทศแต่ความหลากหลายของสินค้าและร้านค้ายังไม่มากเท่าตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว
2.5k