ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

UNSEEN!.....แบบต้องไป!!!!!    โบสถ์ไม้ขนาดใหญ่     จ.ยโสธร

UNSEEN!.....แบบต้องไป!!!!! โบสถ์ไม้ขนาดใหญ่ จ.ยโสธร

สวัสดีครับ ถึงจะไม่ใช่วันอาทิตย์วันนี้เจ้าของกระทู้ก็จะพาทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสนจะ UNSEEN นั่นก็คือ โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ วัดอัครเทวดามีคาแอล ตำบลคำเตย อำเภอไทเจริญ จังหวัดยโ
523