ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

Home school

Home school

Home school by แม่หนู    การเรียนโฮมสคูลไม่ได้มีอะไรยากอย่างที่หลายๆคนคิด เราเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆยังอยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้ เพราะเด็กพร้อมเสมอกับการได้ลองได้เล่น ได้จำความรู้ใหม่ๆ มาใช้กับชีวิตตัวเอ