ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เรื่องเล่าขานและตำนานเจ้าหลวงองค์สุดท้าย

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เรื่องเล่าขานและตำนานเจ้าหลวงองค์สุดท้าย

ในจังหวัดแพร่คงไม่มีใครไม่รู้จักคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ และแน่นอนว่าต้องเคยได้ยินเรื่องเล่าลี้ลับเกี่ยวกับคุ้มเจ้าหลวงแห่งนี้ด้วย ข้าวหอมเองเกิดที่จังหวัดแพร่เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มา