ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

6 วิธีปรนเปรอให้กับแมวเลี้ยงระบบปิด

6 วิธีปรนเปรอให้กับแมวเลี้ยงระบบปิด

การเลี้ยงแมวมี 2ระบบ คือ ระบบเปิด และ ระบบปิด ระบบเปิด  ข้อดี แมวมีอิสระ สามารถไปไหนได้ตามสัญชาตญาณ ข้อเสีย แมวอาจได้รับอุบัติเหตุ หรือ เกิดอันตรายต่าง ๆ ที่คาดไม่ถึง ถ้าเป็นแมวตัวเมียที่ยังไม่ได้ทำ
375