อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

"กลอนบำบัด" By กวี Dee like 😊

"กลอนบำบัด" By กวี Dee like 😊

ถ้าพูดถึงเรื่องการแต่งกลอน ในปัจจุบันอาจจะมีความนิยมลดน้อยลงตามยุคสมัย ซึ่งใช้ต้องความเร็วในการสื่อสาร จนบางครั้งผู้เขียนก็เคยนึกเหมือนกันว่ามันขาดความสุนทรีทางภาษาไปหน่อย  แต่ก็ไม่แปลกเพราะทุกอย่างบน