อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

การแพทย์ในสมัยท่านนบี(ซล.)

การแพทย์ในสมัยท่านนบี(ซล.)

แนวทางของท่านนบี ซล. เกี่ยวกับทางการแพทย์ ที่ท่านได้เป็นผู้รักษาด้วยตนเองหรือได้บอกเล่า แนะนำแนวทางแก่ผู้อื่นให้รักษาในโรคต่างๆและเราจะขออธิบายเรื่องราวเหล่านั้นว่ามันมีความมหัศจรรย์ มีวิทยปัญญาอยู่ข้