ความรู้ ในสาทร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ฝึกงานกฎหมายที่ Hunton

ฝึกงานกฎหมายที่ Hunton

จากบทความที่แล้วที่ชวนนิสิต-นักศึกษาฝึกงานกฎหมาย ณ ลอว์เฟิร์มแห่งหนึ่งได้เห็นยอดวิวก็ชื่นใจ แสดงว่า ผู้อ่านหลายคนแสดงความสนใจมาก และวันหนึ่งผมมีอีกที่หนึ่งมาเสนอ และอยากให้สังเกตุเพิ่มเติมว่า ลอว์เฟิร
175