ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน คือ การอยู่ในช่วงเวลา ณ ปัจจุบัน ไม่อาลัยอาวรณ์ถึงอดีตและไม่กังวลกับอนาคต แล้วการอยู่กับปัจจุบันเราสามารถคิดถึงหรือวางแผนอนาคตได้ไหม ? คำตอบสำหรับเรา คือ ได้แต่ต้องไม่ฟุ้งซ
884