ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

ดูธรรมชาติรอบตัว และการเข้าครัว เมื่อต้อง Work From Home

ดูธรรมชาติรอบตัว และการเข้าครัว เมื่อต้อง Work From Home

Work From Home พร้อมการสำรวจธรรมชาติรอบ ๆ บ้านในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เราต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ผมเชื่อแบบนั้นการทำงานที่บ้านของผมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแทบไม่ทันได้ตั้งตัว แต่ต้องตั้งสติให้ดีว่าจะแก