ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี นั่งรถรางชมวิวสันเขื่อน ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ

เที่ยว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี นั่งรถรางชมวิวสันเขื่อน ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เขื่อนตั้งอยู่ที่บ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม เป็นเขื่อนดินถมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ยาวกว่า 4,
214