ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยวลพบุรีกัน - อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เเละจุดเด่นของลพบุรี

เที่ยวลพบุรีกัน - อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เเละจุดเด่นของลพบุรี

ลพบุรีเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากได้รับการพัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 6 ถึง 10 เวลาที่ดีที่สุดในการเที่ยวชมลพบุรีคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมซึ่งอากาศจะเย็นทำให้การเดินเล่นเป็